motive

Aktuality

Navrhnite stropkovské osobnosti na ocenenia
5. 10. 2015

Navrhnite stropkovské osobnosti na ocenenia

Mesto Stropkov sa po dvoch rokoch opäť obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o návrhy na ocenenia osobností alebo kolektívov, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Stropkov, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí. viac


KURZY
17. 9. 2015

KURZY

Mesto Stropkov odbor školstva a kultúry organizuje v školskom roku 2015/2016 tieto kurzy. viac


Pomôžme mestu vyhrať v programe Zlepšime SPPoločne Slovensko
14. 9. 2015

Pomôžme mestu vyhrať v programe Zlepšime SPPoločne Slovensko

Vážení Stropkovčania, rodáci, priatelia nášho mesta. Pomôžte Stropkovu získať finančnú podporu zameranú na skultúrnenie zanedbaného priestranstva v širšom centre mesta. viac


Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž Rodina bez cigariet
14. 9. 2015

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 IV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na zdravý životný štýl, predstavy o trávení voľného času a prezentáciu negatívneho postoja k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam.
viac


"Bosý chlapec obúva Ameriku" a "Otrhaný zdobil celebrity"
7. 9. 2015

"Bosý chlapec obúva Ameriku" a "Otrhaný zdobil celebrity"

Mestské múzeum a galéria v Stropkove, primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza a OŠK mesta Stropkov Vás pozývajú na otvorenie výstavy o živote a úspechoch nášho rodáka z Hradiska pána Michala Hica, ktoré sa uskutoční 8.9.2015 o 15.30 h v Mestskom múzeu a galérii. viac


2. 9. 2015

Príhovor pri príležitosti nového školského roka

Vážení pedagógovia, zamestnanci škôl a školských zariadení, ctení rodičia, milí žiaci a študenti, dnes sa otvorili brány všetkých škôl a školských zariadení v našom meste, aby privítali všetky deti, žiakov a študentov v novom školskom roku 2015/2016. Pri tejto príležitosti chcem pozdraviť všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorých v novom školskom roku čaká veľa výziev, plánov a zámerov na skvalitnenie vzdelávania v našich školách. viac