motive

15.03.2009 J.B.P. Moliére : LAKOMEC, réžia: Daňo Soóš


Jean Baptiste Poquelin Moliére si určil ako zásadu uvádzať na scénu predovšetkým súčasníkov. - Keď opisujete ľudí, treba ich opisovať podľa skutočnosti, - hovorí. Pozorovanie ľudí okolo seba je teda hlavným zdrojom moliérovského divadla. Moliérova originalita nie je v zápletke, ani vo vymýšľaní scén, ktoré neraz preberá od iných autorov, ale práve v umení dať vyniknúť smiešnej črte charakteru. Práve hra Lakomec je toho príkladom. Spoznávame Harpagona ako otca rodiny, zaľúbeného, žiarlivého a sme svedkami jeho chorobnej lásky k peniazom (keď zasnený a vzrušený opakuje ako v extáze - bez vena). Moliére teda nerozdáva recepty ako žiť. Svoj zámer poučiť smiechom využíva na to jediné, čo nám môže v živote naozaj pomôcť: na vlastné sebapoznanie.
Osoby a obsadenie:
Harpagon: J. Motyka, Kleant: D. Kleban, Eliza: J. Dovičáková, Valer: M. Antoš, Mariana: K. Drotárová, Anzelm: V. Hmurčík, Frozina: P. Bodnárová, Šidlo: J. Uhrík, Jakub: L. Šalap, Filomenka: B. Markovičová, Klaudia: M. Kubičková, Trieska: D. Soóš
Svetlá, zvuk: A.Madzinová
Text: N. Kolesárová, B. Markovičová
Inšpicientka: A. Bedroňová
Realizácia kostýmov: M. Hudačinová
Účastník Krajskej scénickej žatvy v Levoči
Cena za ženský herecký výkon: Patrícia Bodnárová