motive

16. 3. 2010 Ferko Urbánek: PANI RICHTÁRKA, réžia: Daňo Soóš

Náš divadelný priestor sme poskytli dvom bohatým rodinám, ktoré v takmer komickej podobe prechádzajú významnými životnými situáciami. Obraz ľudu v troch dejstvách so spevmi je divadelný text z autorovho posledného obdobia. Ferko Urbánek bol azda od začiatku svojej dramatickej tvorby miláčikom ochotníckych divadelných súborov. V tomto kontexte sa o ňom pochvalne vyjadril aj Jozef Gregor Tajovský, že dokázal premeniť celé dediny na hercov a divákov. Život je však plný protikladov. Vstupujeme spolu s dramatikom na súčasné javisko v období tlaku parazitného kváziumenia, aby sme divákovi priniesli odkaz čistej myšlienky a jej nenahraditeľného dosahu na diváka. Z úcty k hodnotám predkov, lebo nám je vlastný duch tohto národa i viera v neho, pretože odtiaľ sme vzišli a sem patríme.
Osoby a obsadenie:
Ondro: J. Uhrík, Evuška: K. Zápotocká, Zuzanka: J. Dovičáková, Katuša: P. Bodnárová, Anička: N. Holodová, Paľko: D. Kleban, Mišo: V. Micenko, Martin: M. Šalap, Chlapec: D. Soóš, Dievčatá: V. Obrimčáková, S. Cichá, Deti: K. Varhačová, S. Zápotocký
Svetlá, zvuk: M. Antoš
Text: B. Markovičová, A. Bedroňová
Inšpicientka: M. Kubičková
Produkcia: A. Madzinová
Účastník Krajskej scénickej žatvy v Levoči
Cena za ženský herecký výkon: Katka Zápotocká