motive

26. 4. 2015 Ferko Urbánek : Kamenný chodníček, réžia: Daňo Soóš

Ak by sa hodnota odkazu dramatika mala merať počtom napísaných hier, potom je Ferko Urbánek s viac ako päťdesiatimi napísanými a tridsiatimi piatimi tlačou vydanými hrami suverénom slovenskej drámy. V osemdesiatych rokoch 19. storočia, v čase silnej maďarizácie, predkladá slovenským ochotníckym súborom výber spoločensko-kritických komédií, ktoré na pôdoryse rodinných vzťahov karikujú negatívne vlastnosti odnárodnenej inteligencie. Vo výbere jeho hier nachádzame i ľudové hry, ktoré autor dopĺňa bohatým folklórom. Azda i preto sa diváci na Urbánkove hry doslova hrnuli. Ferka Urbánka ochotníci od začiatku jeho vstupu na divadelné pole mali naozaj v úcte. Štatistika z roku 1924 hovorí, že iba za jediný rok sa jeho hry hrali viac ako šesťstokrát, z toho Kamenný chodníček sa uvádzal päťdesiatkrát. Po prechodnom (ideologickom) vytlačení Urbánka z repertoáru ochotníckych súborov v povojnovom období (deväťdesiate roky minulého storočia), zdvihla sa nová vlna záujmu o jeho hry, no už v uvedomení si nutnosti posunu pôvodných stanovísk a hľadaní kompromisov.

Osoby a obsadenie:
Pavol Brezovský: J. Uhrík, Adam: D. Kleban, Verona: M. Klebanová, Evuša: Z. Motyková, Mišo: V. Micenko, Tereza: K. Zápotocká, Juro: M. Zápotocký, Paľko: D. Soóš, Ondro: M. Sivák, Beta: H. Micenková, Zuza: B. Markovičová, Hanka: V. Gimová, Deti: K. Varhačová, K. Vargová, Ľ. Hmurčík, S. Zápotocký.
Svetlá a zvuk: A. Madzinová
Inšpicientka: E. Uhríková
Spolupráca: A. Knežová
Kostýmy: A. Knežová, A. Madzinová
Grafická úprava bulletinu: D. Durilla
Poďakovanie: Jurajovi Kasardovi, Klub vojenskej histórie Dukla - Prešov,
Matúšovi Ličkovi, Klub vojenskej histórie Pravda víťazí
XXIII. ročník celoslovenského festivalu hier s dedinskou tematikou v Trebišove - 3. miesto