motive

Aristofanes: Lysistrata alebo krásna vojna (5. 4. 2003)

hosť celoslovenskej prehliadky hier s dedinskou tematikou Trebišov 2003

Réžia a dramaturgia: Mgr. Miloslav Cimbala

Účinkovali:
Lysistrata :
Michaela Sušinová
Lukianos: Kristián Takáč
Phoébe: Jana Vereščáková
Thukid: Miroslav Haščák
Andria: Katarína Čaklošová
Julian: Peter Jecuško
Myrtyla: Patrícia Bodnárová
Heybalidés: Jozef Kaščák
Xaveria: Lucia Maruščáková
Valerianos: Jaroslav Sukeľ
Damianos: Ivan Duleba
Erodiké: Júlia Hrabiková
Mešťanosta: Peter Rusinko

Scéna: Mgr. M. Lacko, Mgr. Miloslav Cimbala, Ján Vereščák
Návrhy a výroba kostýmov: Mgr. Andrea Dankaninová
Choreografia: Milan Vaňuga, Peter Jecuško a kol. NO – TAK
Nahrávka playbacku: t druha – Alino Soóš
Svetelný park: Anežka Madzinová
Zvuky: Tibor Kubička
Text sledovala: Jana Fedorkovičová

Hra je výrazom túžby po mieri a smelou politickou satirou. Obsahuje pôsobivé až drastické scény. V čase peloponézskej vojny aténska žena Lysistrata organizuje a vyzýva ženy obidvoch bojujúcich strán Atén i Sparty, aby vypovedali poslušnosť svojim mužom a odopretím manželských povinností ich donútili zastaviť nepriateľstvo a uzavrieť mier.

Zaujímavosti o súbore:
- základ súboru tvorí 19 ľudí
- premiéru realizovalo 13 hercov = 7 stredoškolákov, 1 vysokoškolák, 5 zamestnaných
- 8 hercov súboru v čase premiéry stojí po prvýkrát vo svojom živote na divadelných doskách a pokúša sa vytvoriť hereckú postavu
- počas prípravy inscenácie odišli za prácou do zahraničia 4 stabilné dlhoročné opory divadla
- čas prípravy predstavenia – skoro všetky víkendy od októbra do apríla
- filozofia súboru: Všetko pre diváka
- Milujeme umenie v sebe a nie seba v umení
- Krása – umenie – divadlo – herec
- najčastejšie znejúca veta v súbore: Umenie si žiada obete-divadlo je drina (ale krásna)