motive

1. týždeň

11. január 2017

2. január
8.30 stretnutie so zamestnancami MsÚ pri príležitosti nového roka
10.00 rokovanie s vedením podniku Služba

3. január
8.30 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

4. január
13.00 - 14.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 novoročné posedenie Svet zdravia, a.s. (špecializované sociálne zariadenie; hotel Ondava)

5. január
8.30 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 výročná schôdza OZ SLOVES (MsÚ Stropkov)

7. január
8.30 otvorenie hokejového turnaja O pohár primátora mesta
9.00 vianočná liturgia v pravoslávnom chráme