motive

1. týždeň

5. január 2018

1. január

17.00 účasť na ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 25. výročia vzniku SR

 

3. január

8.00 otvorenie roka 2018 so zamestnancami MsÚ

12.30 prijatie Jiřího Biceka na MsÚ spojené s otvorením podujatia Deti na hokej

 

4. január

9.00 stretnutie so starostom Turian n/O.

9.30 stretnutie s asistentom podpredsedníčky NR SR L. Nicholsonovej K. Bodnárom

14.15 rozhovor pre národnostné vysielanie RTVS

15.00 novoročné posedenie so zamestnancami Nemocnice Stropkov na pozvanie vedenia Svetu zdravia, a.s.

 

5. január

8.30 rokovanie s riaditeľom CVČ Fauna

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta