motive

11. týždeň

28. marec 2017

13. marec

8.30 porada vedenia mesta

14.00 pracovné stretnutie poslancov MsZ k financovaniu materských škôl

 

14. marec

8.30 rokovanie s riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu v Prešove k pripravovaným projektom a starostlivosti o národné kultúrne pamiatky v meste

9.30 pracovné stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity k spoločným projektom

11.00 rokovanie na Stavoprojekte Prešov

 

15. marec

9.00 pracovné stretnutie v Rzeszowe k spoločnému projektu cezhraničnej spolupráce

 

16. – 17. marec

účasť na vzdelávacom programe TOP manažment samosprávy (Bratislava)