motive

12. týždeň

28. marec 2017

20. marec

10.30 – 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

21. marec

  9.00 Výstava spojená s besedou Roky bojov, obetí a nádejí (klubovňa gymnázia)

12.00 stretnutie k projektovej spolupráci v Korczyne

 

22. marec

 8.15 plánované stretnutia s občanmi mesta

 9.00 stretnutie s výchovnými poradcami stropkovských základných škôl

11.00 informatívne stretnutie k zámeru na výstavbu bytov v meste

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

 

23. marec

  9.00 rokovanie ohľadne vysporiadania letiska na Sitníkoch

14.30 zasadnutie mestskej rady

15.00 neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

24. marec

  9.00 stretnutie s riaditeľom Štátnych lesov SR, o. z. Vranov n/T.

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

10.30 vyhodnotenie výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver

11.00 rokovanie k problematike ZOO parku