motive

12. týždeň

28. marec 2018

19. marec

12.00 vernisáž výstavy Život v Rakúsko-Uhorsku

 

20. marec

10.00 rokovanie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

11.00 stretnutie s riaditeľkou SPF Svidník

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 rozhovor pre RTVS – Slovenský rozhlas

 

21. marec

8.30 porada vedenia mesta

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

22. marec

8.00 pracovné stretnutie v rámci Organizačného odboru MsÚ

14.00 OÚ Prešov

 

23. marec

10.00 vyhodnotenie súťaže Chráňme lesnú zver

 

25. marec

10.00 okresná chovateľská výstava