motive

14. týždeň

18. apríl 2017

 

3. apríl

9.00 pracovné stretnutie k problematike územia Natura 2000

 

4. apríl

10.00 stretnutie so štatutárom TJ Slávia Stropkov

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

 

5. apríl

10.30 pracovné stretnutie s riaditeľkou DDBM, n. o.

11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

6. apríl

9.00 zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Byhos, s.r.o.

12.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.30 zasadnutie združenia ROMACT

 

7. apríl

8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

8.30 otvorenie Rozprávkového Stropkova

9.00 pracovné stretnutie k projektu cezhraničnej spolupráce s partnerským mestom Rzeszów