motive

15. týždeň

20. apríl 2018

9. apríl

8.30 porada vedenia mesta

13.00 služobná cesta Prešov

 

10. apríl

8.00 obhliadka tribúny MŠK Tesla (projekt rekonštrukcie)

13.00 rokovanie na IVSC Košice

 

11. apríl

10.00 pracovné stretnutie k problematike odpadového hospodárstva

 

12. apríl

9.00 regionálny deň VSD, a.s.

13.00 prijatie laureátky Ceny mesta, pani M. Szattlerovej

 

13. apríl

9.00 stretnutie s riaditeľkou ZUŠ F. Veselého

16.00 vernisáž fotografickej súťaže AMFO 2018