motive

16. týždeň

2. máj 2017

18. apríl

9.00 – 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

19. apríl

9.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

20. apríl

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.00 pojednávanie na Okresnom súde vo Svidníku v spore so spoločnosťou EC-EDMA, s.r.o.

 

21. apríl

účasť na vzdelávacom programe TOP manažment samosprávy (Bratislava)