motive

17. týždeň

4. máj 2017

24. apríl

8.30 porada vedenia mesta

13.30 stretnutie s podpredsedom ŠK boxu Stropkov

14.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Konštantínova

 

25. apríl

8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

9.00 pracovné rokovanie s riaditeľom SAD Humenné, a.s.

10.00 pracovné rokovanie s riaditeľom Arcidiecéznej charity Košice

10.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

26. apríl

9.00 súťaž v speve muzikálových a populárnych piesní ZUŠ

10.00 – 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.30 stretnutie so správcom gréckokatolíckej farnosti

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

16.00 stretnutie s opatrovateľkami zabezpečujúcimi opatrovateľskú službu v meste

 

27. apríl

9.00 otvorenie Memoriálu K. Hockovej

10.00 verejné stretnutie k problematike chráneného územia Natura 2000

 

28. apríl

9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

10.00 rokovanie s riaditeľom CVČ Fauna

17.00 stavanie mája na námestí, kultúrny program