motive

17. týždeň

4. máj 2018

23. apríl

8.30 porada vedenia mesta

13.00 stretnutie s dodávateľmi polopodzemných kontajnerových stojísk

 

24. apríl

9.00 otvorenie memoriálu Klaudie Hockovej

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

25. apríl

9.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

26. apríl

16.00 otvorenie výstavy Koňare

 

27. apríl

8.00 zasadnutie jarmočnej komisie

15.30 prijatie štátneho tajomníka ministerstva školstva

17.00 slávnostný koncert súboru Maľovaný svet