motive

18. týždeň

15. máj 2017

2. máj

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

3. máj

9.00 kontrolný deň na stavbe Rekonštrukcia MŠ Matice slovenskej

 

4. máj

8.00 stretnutie organizačného tímu Majstrovstiev SR junioriek vo volejbale

8.30 rokovanie ohľadne prenájmu priestorov v kaštieli

10.00 stretnutie s riaditeľkou DDBM, n. o.

 

5. máj

9.00 inšpekcia životného prostredia – ZOO park

10.00 úvodný zápas M-SR junioriek

14.00 pietny akt kladenia vencov k 72. výročiu ukončenia II. sv. vojny

 

7. máj

8.00 odpustová slávnosť gréckokatolíckej farnosti

12.00 finále a záverečný ceremoniál M-SR junioriek