motive

18. týždeň

9. máj 2018

2. máj

9.00 reportáž TV Markíza

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

11.00 stretnutie s riaditeľkou CZŠ

13.00 stretnutie so zástupkyňou Komunálnej poisťovne

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

3. máj

10.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Konštantínova

15.00 rokovanie so zástupcami MO Matice slovenskej

 

4. – 6. máj

Majstrovstvá SR vo volejbale junioriek