motive

19. týždeň

15. máj 2017

9. máj

13.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou Krajského múzea v Prešove a správcom stropkovského dekanátu

 

10. máj

8.30 porada vedenia mesta

13.00 – 14.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

11. máj

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.30 oslavy Dňa matiek v Dennom centre

 

12. máj

8.00 stretnutie k pripravovanej publikácii o Stropkove prof. Vencálkom

9.30 – 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 zasadnutie Mestskej rady

 

13. máj

účasť na rybárskych pretekoch

 

14. máj

11.00 štart bežeckých pretekov 37. ročníka Stropkovskej 20 a 6. ročníka Stropkovskej 10

17.00 oslavy Dňa matiek a Lampiónový sprievod na námestí