motive

19. týždeň

16. máj 2018

7. máj

10.00 pracovné stretnutie s riaditeľom VVS, a.s.

14.00 spomienkové zhromaždenie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

 

9. máj

9.30 porada vedenia mesta

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

10. máj

13.30 rokovanie s vedením Arcidiecéznej charity

15.30 poklopanie základného kameňa Átria pod Kamenicou

 

11. máj

13.00 stretnutie s trénerom MŠK Tesla

14.30 Deň matiek v Dennom centre

17.00 kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek

 

12. máj

10.30 – 12.00 preteky v love rýb

 

13. máj

10.00 odpustová slávnosť v chráme V. Hopku

13.30 vyhodnotenie bežeckých pretekov Stropkovská dvadsiatka a Stropkovská desiatka