motive

2. týždeň

16. január 2017

9. január
8.30 porada vedenia mesta
11.00 trojkráľová posviacka priestorov MsÚ
17.00 vyhodnotenie Výstavy sviatkov Božieho narodenia, prehliadka betlehemov.

10. január
10.00 rozhovor Stropkovské Spektrum
14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 stretnutie s obyvateľmi bytovky na ul. akad. Pavlova (výstavba novej komunikácie)
16.00 stretnutie s majiteľmi domu na ul. Matice slovenskej (umiestnenie pamätnej tabule)

11. január
14.00 novoročné stretnutie členov Rady ZMOS s prezidentom SR

12. január
10.00 rokovanie s riaditeľom ZŠ Konštantínova
14.30 novoročné stretnutie s partnermi obce Breznica

13. január
14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta