motive

2. týždeň

16. január 2018

8. január

8.00 trojkráľové požehnanie priestorov MsÚ

8.30 porada vedenia mesta

15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

17.00 vyhodnotenie súťaže betlehemov v Dukle (Poľsko)

 

9. január

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

10. január

11.00 stretnutie členov Rady ZMOS s prezidentom SR

13.00 Ministerstvo vnútra SR

 

12. január

9.00 stretnutie so zástupcami VÚB banky, a.s.

10.30 pracovné stretnutie s riaditeľkou Krajského múzea

16.00 vernisáž výstavy Svetlo z východu

16.30 rokovanie s vedením Úradu PSK

17.00 novoročné stretnutie so zamestnancami MsÚ