motive

20. týždeň

25. máj 2017

15. máj

10.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou CZŠ

 

16. máj

13.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 prijatie pani Evy Petričkovej pri príležitosti jej ocenenia Úniou žien Slovenska

 

17. máj

9.30 otvorenie speváckej súťaže Pieseň pre Svätého Otca

11.00 pracovné stretnutie k rekonštrukcii MŠ na ul. Matice slovenskej

 

18. máj

13.00 pracovné stretnutie so zástupkyňou spoločnosti zabezpečujúcej vianočnú výzdobu mesta

 

19. máj

Rzeszów – podpis zmluvy o poskytnutí NFP na spoločný projekt s mestom Rzeszow v rámci programu Interreg