motive

20. týždeň

24. máj 2018

14. máj

účasť na divadelnom predstavení klientov DDBM, n. o. v Krakove

 

15. máj

13.30 stretnutie s riaditeľom ZŠ Konštantínova

 

16. máj

8.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

10.00 stretnutie s povereným riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

14.00 rokovanie so zástupkyňou MV SR na tému problematiky rómskych komunít v oblasti školstva

 

17. máj

8.45 pracovné stretnutie s predsedom PSK

14.00 stretnutie so starostom obce Vyškovce

14.30 stretnutie so zástupcami KVH Beskydy

 

18. máj

16.00 otvorenie výstavy Klubu nezávislých fotografov