motive

21. týždeň

29. máj 2017

 22. máj

10.30 porada vedenia mesta

13.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

23. máj

8.30 porada vedenia mesta

 

24. – 25. máj

konferencia Metro ON Line (Poprad)

 

25. máj

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.00 skúška hlasovacieho zariadenia v rámci plánovanej investície

 

26. máj

športový deň zamestnancov MsÚ