motive

22. týždeň

6. jún 2018

28. máj

9.00 stretnutie v Dennom centre

 

29. máj

9.00 kontrolný deň investičnej časti projektu Rzeszow a Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia

 

14.30 uvítanie nových občanov mesta Stropkov narodených v 1.Q 2018

 

30. máj

9.00 pracovné stretnutie k problematike školských obvodov

14.30 odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom gymnázia

 

31. máj

9.00 stretnutie s novým riaditeľom ZŠ Hrnčiarska spojené s uvedením do funkcie

13.00 stretnutie s vedením ZŠ Mlynská

 

1. jún

15.00 Deň detí na námestí (zástupca primátora)

 

3. jún

19.00 premiéra divadelnej hry Sen noci svätojánskej v podaní DOS Ondavan