motive

23. týždeň

14. jún 2017

 6. jún

10.30 rokovanie s vedením ZOO parku

12.45 stretnutie s vedúcim FS Stropkovčan

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.45 porada k úprave mestského rozpočtu

 

7. jún

8.30 porada vedenia mesta

 

8. jún

9.00 rozhovor pre Stropkovské Spektrum

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

11.00 rokovanie s vedením ZŠ Mlynská

13.00 stretnutie so zástupcom Šachového klubu Stropkov

13.45 stretnutie so zástupcami ÚPSVaR Stropkov

14.00 rokovanie s vedením ZŠ Konštantínova

18.00 otvorenie Medzinárodného výtvarného plenéra