motive

23. týždeň

13. jún 2018

4. jún

8.30 porada vedenia mesta

12.00 vernisáž výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska

15.30 zasadnutie Mestskej rady

16.00 32. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva

17.00 uvedenie zrekonštruovanej fontány v parku do užívania

 

5. jún

8.30 rokovanie s riaditeľkou MŠ A. Hlinku

9.00 pracovné stretnutie k úprave rozpočtu na rok 2018

10.30 stretnutie s riaditeľom CVČ Fauna

13.00 stretnutie k problematike vojnových hrobov

14.30 stretnutie s trénerom A-mužstva MŠK Tesla

 

6. jún

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.00 stretnutie v Materskom centre

 

7. jún

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

8. – 10. jún

účasť na oslavách Dní Bilgoraja