motive

24. týždeň

21. jún 2017

 12. jún

9.00 preberanie detských ihrísk

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

13. jún

9.00 zasadnutie vyraďovacej komisie MsÚ

15.15 pracovné stretnutie s trénerom A-mužstva MŠK Tesla Stropkov

 

14. jún

8.30 stretnutie s riaditeľkami materských škôl v meste

9.00 rokovanie s riaditeľkou CZŠ sv. Petra a Pavla

10.00 rokovanie s realizátorom polyfunkčného objektu Kamenica

10.30 príprava spoločného projektu so zástupcami mesta Korczyna

13.00 rokovanie so zástupcami Slovenskej sporiteľne, a.s.

14.00 pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Escan, s.r.o.

 

15. jún

10.00 valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 

16. – 18. jún

návšteva partnerského mesta Bilgoraj