motive

25. týždeň

28. jún 2017

 19. jún

8.30 porada vedenia mesta

14.00 zasadnutie mestskej rady

 

20. jún

9.00 prijatie úspešného gymnazistu Adama Homoľu

10.00 stretnutie so zamestnancami krytej plavárne

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 stretnutie s povereným riaditeľom CVČ Fauna

 

21. jún

9.00 oceňovanie najlepších žiakov základných škôl v meste

13.00 stretnutie s rodičmi žiakov 1. ročníka na ZŠ Mlynská

 

22. jún

10.00 otváracia konferencia spoločného projektu s mestom Rzeszow

 

23. jún

9.00 rokovanie s prezidentom a viceprezidentom mesta Rzeszow

15.00 prijatie dorastencov MŠK Tesla, víťazov II. ligy skupiny Východ

20.00 vyhodnotenie Juniálesu a otvorenie Pivných slávností