motive

26. týždeň

10. júl 2017

 26. jún

9.00 zasadnutie výberovej komisie k verejnej súťaži na rekonštrukciu miestnych komunikácií

10.00 stretnutie s mládežníckymi trénermi MŠK Tesla

13.00 rokovanie so zástupcom spoločnosti Slovak Telekom

13.30 stretnutie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

14.00 pracovné stretnutie s riaditeľmi škôl v meste.

 

27. jún

8.30 pracovné stretnutie k pripravovaným projektom reštaurácie kultúrnych pamiatok v majetku cirkvi

 

28. jún

9.00 oslavy 25. výročia vzniku Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla

13.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

30. jún

9.30 odovzdávanie vysvedčení v ZŠ Konštantínova

19.00 pozvanie na Family day spoločnosti Lumasek

 

1. júl

18.00 posviacka zrekonštruovaného gréckokatolíckeho chrámu