motive

27. týždeň

10. júl 2017

 3. júl

8.30 porada vedenia mesta

14.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

 

4. júl

8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

8.30 stretnutie so zástupcami miestneho zväzu drobnochovateľov

13.00 podpis zmluvy k mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce s mestom Korczyna

 

6. júl

11.00 stretnutie k pripravovanému projektu cezhraničnej spolupráce s mestom Bobowa

 

7. júl

9.00 – 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

19.00 otvorenie výstavy Mária – Matka Ježišova v rozšírenom stropkovskom múzeu

 

9. júl

10.30 slávnostná svätá omša pri príležitosti stropkovského odpustu