motive

28. týždeň

17. júl 2017

10. júl

8.30 rokovanie s investorom týkajúce sa rekonštrukcie bývalého internátu SOUP

9.00 pracovné stretnutie k zabezpečeniu priestorov kaštieľa

9.30 porada k aktuálnym a pripravovaným verejným obstarávaniam mesta

10.00 stretnutie k riešeniu problematiky malého lyžiarskeho vleku

13.00 porada k príprave jarmoku

 

11. júl

9.00 pracovné stretnutie v rámci reklamačného konania vo vzťahu k VVS, a.s.

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

12. júl

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 rokovanie so zástupcami spoločnosti KOOR Východ, s.r.o.

 

13. júl

10.00 návšteva členov mládežníckeho futbalového kempu

15.00 verejná diskusia k riešeniu problematiky povrchovej úpravy cesty III. triedy v Bokši

 

14. júl

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

16.00 otvorenie výstavy ikon v Mestskej knižnici

 

15. júl

8.00 odpustová slávnosť v pravoslávnom chráme

10.30 otvorenie Ondavského cyklomaratónu