motive

29. týždeň

27. júl 2017

17. júl

8.30 porada vedenia mesta

15.00 pracovné stretnutie k príprave výstavby polyfunkčného objektu na Hrnčiarskej

 

18. júl

9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

10.00 návšteva členov mládežníckeho futbalového kempu

14.00 stretnutie so zástupcami Denného centra

 

19. júl

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.00 podpis zmlúv s rodinami Lehockých o odkúpení nehnuteľností na námestí

 

20. júl

10.00 rada ZMOS (Liptovský Mikuláš)

 

21. júl

9.00 stretnutie s novým riaditeľom ÚZS SČK Svidník

10.00 stretnutie so zástupcami spoločnosti Antik Telecom