motive

3. týždeň

24. január 2017

16. január
8.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
9.00 rokovanie s konateľom MŠK Tesla Stropkov
11.00 pracovné stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity

17. január
9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
10.00 stretnutie s výborom Denného centra
11.00 odovzdanie šeku s výťažkom z verejnej zbierky DSS Stropkov
14.00 rokovanie so zástupcami MŠK Tesla Stropkov

18. január
9.00 stretnutie s poslancom S. Kolcunom, členom výboru MVK Cele Group
10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
13.00 - 14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Bokše

19. - 20. január
účasť na vzdelávacom programe TOP manažment samosprávy (Bratislava)

21. január
8.00 futbalový turnaj Memoriál Alfonza Gombára
11.00 zabíjačka na Sitníkoch