motive

30. týždeň

1. august 2017

24. júl

9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

10.00 prijatie a zápis do pamätnej knihy prot. Pavla Bobáka pri príležitosti životného jubilea

13.00 stretnutie s riaditeľkou DDBM, n. o.

14.00 rokovanie so zástupcami SAD Humenné, a.s.

 

25. júl

13.00 porada s riaditeľom mládeže MŠK Tesla

14.00 rokovanie so zástupcami spoločnosti KOOR Východ, s.r.o.

 

26. júl

10.00 stretnutie bezpečnostných zložiek v rámci prípravy jarmoku

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

15.00 tlačová beseda zástupcov MŠK Tesla pred nadchádzajúcou sezónou III. ligy

 

27. júl

9.00 stretnutie s riaditeľkou KOVO Sipox, a.s. Stropkov

13.00 verifikačná komisia na Odbore COaKR OÚ Stropkov