motive

34. týždeň

28. august 2017

23. august

8.30 stretnutie s komisárkou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

10.30 stretnutie s riaditeľkou IP Connector Technology, s.r.o.

11.00 rokovanie s riaditeľkou ÚPSVaR Stropkov

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

24. august

8.30 porada vedenia mesta

18.00 valné zhromaždenie MO Matice slovenskej

 

25. august

8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

9.30 rokovanie so zástupcami Prima banky o možnostiach spolupráce

 

26. august

16.00 otvorenie Stropkovských hradných slávností