motive

35. týždeň

6. september 2017

28. august

8.30 stretnutie s vedením volejbalového klubu VK Cele group

10.00 spomienková slávnosť pri príležitosti SNP

10.30 stretnutie s riaditeľom ZŠ na Hrnčiarskej

 

30. august

8.00 – 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

 

31. august

8.30 stretnutie s riaditeľkou Pamiatkového úradu SR a riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.00 kontrolný deň prebiehajúcich investícií na mestských cintorínoch

 

1. september

Dožinkové slávnosti v Breznici

 

2. september

10.00 tuning zraz na námestí