motive

36. týždeň

18. september 2017

4. september

9.00 otvorenie nového školského roka v ZŠ Konštantínova

13.00 otvorenie nového školského roka na ZUŠ F. Veselého

15.30 zasadnutie mestskej rady

16.00 neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva

 

5. september

8.30 porada vedenia mesta

 

6. september

9.00 – 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

 

7. september

9.00 valné zhromaždenie spoločnosti Byhos, s.r.o.

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.00 stretnutie s rodičmi žiakov ZŠ Hrnčiarska

 

8. september

8.30 stretnutie týkajúce sa modernizácie krytej plavárne

9.00 rozhovor pre týždenník Stropkovské Spektrum

10.00 prijatie kandidáta na predsedu PSK Andreja Gmittera

 

9. september

14.00 slávnostné otvorenie zrekonštruovaného futbalového štadióna na Sitníkoch