motive

37. týždeň

25. september 2017

11. september

9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

12. september

9.00 reportáž RTVS týkajúca sa rekonštrukcie miestnych komunikácií

10.45 – 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.00 stretnutie so zástupkyňou petičného výboru O. Barburskou

15.00 stretnutie s o. redemptoristom J. Vojtilom

15.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a poslancami MsZ

 

14. september

8.00 stretnutie s riaditeľom gymnázia S. Cichým

15.00 stretnutie s klientmi Denného centra spojené s otvorením zrekonštruovaných priestorov centre

 

15. – 17. september

návšteva partnerského mesta Bílina (ČR)