motive

39. týždeň

5. október 2016

26. september
8.30 porada vedenia mesta

27. september
10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
13.00 stretnutie s riaditeľkou MŠ na ul. Matice slovenskej
15.00 vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli

28. september
7.30 rokovanie s nájomcom letného kúpaliska KM Systém, s.r.o.
11.00 - 14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

29. september
8.00 pracovné stretnutie s investorom v priemyselnom parku
9.00 rokovanie so zástupcami MVK Cele Group Stropkov
10.00 stretnutie s poverenou riaditeľkou ZŠ Konštantínova

30. september
10.00 prijatie starostu mesta Palamuse (EST)
13.00 stretnutie so správcom gréckokatolíckej farnosti
13.30 - 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta