motive

4. týždeň

30. január 2017

23. január
8.30 porada vedenia mesta
14.00 stretnutie so správcami farností cirkví pôsobiacich v Stropkove

24. január
9.00 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

25. január
9.00 rokovanie s riaditeľkou MŠ ul. Matice slovenskej
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 novoročné stretnutie so zástupcami podnikateľského sektora v meste

26. január
9.00 otvorenie okresného kola súťaže Šaliansky Maťko
10.00 rokovanie na Slovenskom vodohospodárskom podniku v Košiciach

27. január
9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
16.00 otvorenie výstavy dokumentárnej fotografie E. Jakubča