motive

4. týždeň

31. január 2018

 22. január

8.30 porada vedenia mesta

 

23. január

10.00 pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti KOOR Východ, s.r.o.

 

24. január

10.00 pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Mlynská

 

25. január

8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

9.00 otvorenie súťaže Šaliansky Maťko

10.00 pracovné stretnutie so zástupcami TJ Slávia

 

26. január

10.00 stretnutie s riaditeľom IVSC Košice

 

27. január

13.00 stretnutie s občanmi mestskej časti Sitníky