motive

40. týždeň

10. október 2016

3. september
9.00 rokovanie s riaditeľkou Súkromnej ZUŠ
10.00 - 12.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

4. september
8.30 rokovanie s nájomcom kaštieľa
9.00 obhliadka pripravovanej pamätnej tabule na ZUŠ
10.00 stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení v meste

5. september
8.30 stretnutie s organizátormi Plaveckej štafety Stropkovčanov
9.00 prerokovanie výsledkov kontroly v ZOO parku s pracovníkmi Inšpekcie životného prostredia
10.00 rokovanie s vedením VSD, a.s., Košice
12.30 - 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

6. september
Účasť na oslavách 72. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

7. september
8.30 rokovanie s vedením Služba, m. p.
9.00 stretnutie s organizátormi dievčenského futbalového kempu
10.00 rokovanie s vedením VVS, a.s., závod Svidník
13.00 stretnutie s primátorom mesta Giraltovce na tému výstavby kontajnerových bytov nižšieho štandardu