motive

40. týždeň

12. október 2017

2. október

8.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

 

3. október

13.00 rokovanie na Slovenskom zväze ľadového hokeja

 

4. október

10.30 rokovanie s riaditeľom SaÚC PSK s obhliadkou úsekov ciest II. a III. triedy v meste a okrese Stropkov

15.00 stretnutie s vlastníkom pozemku pod plánovanú vyhliadkovú vežu

 

5. október

9.30 porada starostov obcí okresu Stropkov

13.00 stretnutie s partnermi pripravovaného cezhraničného projektu v meste Bobowa

 

6. október

9.00 oslavy 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie