motive

40. výročie založenia DSZ Maľovaný svet

23. apríl 2018

Základná umelecká škola F. Veselého a Mesto Stropkov

pod záštitou štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Petras Krajňáka


Vás srdečne pozývajú na slávnostný koncert

 

40. výročia založenia Detského speváckeho zboru


MAĽOVANÝ SVET

 

27. apríl 2018 o 17:00 h

 

v divadelnej sále kultúrneho strediska.

Súvisiace obrázky