motive

41. týždeň

18. október 2017

9. október

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

10. október

8.30 porada vedenia mesta

13.30 prijatie jubilantky – zamestnankyne MsÚ

14.30 prijatie víťazného družstva súťaže Do práce na bicykli

15.30 zasadnutie okrskových komisií volieb do orgánov samosprávnych krajov

 

11. október

10.00 stretnutie s vedením ZOO parku

13.30 stretnutie s majiteľkou reštaurácie Marhaba

14.00 kontrolný deň rekonštrukcie miestnych komunikácií

17.00 schôdza vlastníkov bytov z bytového domu F2/1

 

12. október

9.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

 

13. október

9.00 rozhovor pre Stropkovské Spektrum

10.00 prehliadka lokalít pre umiestnenie sôch vytvorených v rámci rezbárskeho plenéra

13.00 stretnutie s riaditeľom ZŠ Konštantínova