motive

43. týždeň

2. november 2016

24. október
8.30 porada vedenia mesta
14.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

25. október
9.00 pracovné stretnutie s vedúcou Odboru kultúry PSK
15.00 pracovné stretnutie k realizácii projektu značenia cyklotrás v okrese Stropkov

26. október
10.00 porada vedenia mesta
13.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

27. október
7.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
9.00 stretnutie so zástupcami drobnochovateľov
10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
13.00 rokovanie so zástupcom spoločnosti Antik Telecom.
16.00 slávnostné posedenie v Dennom centre pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

28. október
9.00 stretnutie so zakladateľkou Materského centra v Stropkove
15.00 prijatie úspešných športovcov mesta a okresu Stropkov