motive

43. týždeň

4. november 2017

23. október

8.30 porada vedenia mesta

13.00 pracovné stretnutie s konateľom MŠK Tesla Stropkov

 

24. október

9.00 porada s riaditeľmi základných a materských škôl v meste

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

25. október

8.00 plánovanie rozpočtu pre podnik Služba

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

13.00 rokovanie s riaditeľkou MŠ Matice slovenskej

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

26. október

9.00 rokovanie s riaditeľkou Štátneho archívu v Prešove

15.00 oslavy mesiaca úcty k starším v Dennom centre

18.00 večer partnerov VSD, a.s., Košice

 

27. október

9.00 rokovanie s vedením ZOO Parku

10.00 rokovanie s riaditeľkou ÚPSVaR Stropkov

14.30 stretnutie s trénerom A-mužstva MŠK Tesla

17.00 stretnutie so zástupcami športových klubov v meste