motive

44. týždeň

9. november 2017

30. október

9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

2. november

9.00 príprava projektov v rámci programu Interreg

 

3. november

8.00 rokovanie s riaditeľkou ZUŠ F. Veselého

9.00 rokovanie s riaditeľkou MŠ A. Hlinku

10.00 rokovanie s riaditeľkou MŠ Matice slovenskej

11.00 rokovanie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

12.30 rokovanie s riaditeľom ZŠ Mlynská

13.30 rokovanie s riaditeľom ZŠ Konštantínova

 

4. november

10.00 otvorenie oblastnej chovateľskej výstavy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov