motive

45. týždeň

15. november 2017

6. november

9.00 – 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

7. november

9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

8. november

10.00 Zasadnutie Komory miest Rady ZMOS (L. Mikuláš)

 

10. november

9.00 – 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

19.00 spomienkový večer divadla NO-TAK

 

11. november

17.00 vernisáž výstavy divadla NO-TAK, premiéra divadelnej hry Všetko o mužoch